ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดพิธีสรงน้ำ เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดพิธีสรงน้ำ  เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์
             เมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๐ นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ นำคณะผู้พิพากษา และเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ สรงน้ำพระ และถวายสักการะพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ณ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา