ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ตงฮั้ว บัวใหญ่ ( ๑๙๙๔ ) จำกัด

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  บริษัท ตงฮั้ว บัวใหญ่ ( ๑๙๙๔ ) จำกัด
                       เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐ นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ มอบหมายให้ นายฉลองรัฐ  บุญเริ่ม ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ นำคณะข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เดินทางไปเยี่ยมชม และศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบริหารจัดการระบบการทำงานขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ บริษัท ตงฮั้ว บัวใหญ่ ( ๑๙๙๔ ) จำกัด ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา