ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ และคณะ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ให้การต้อนรับ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ และคณะ
                 เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ให้การต้อนรับ นายนิพันธ์ จำเนียรพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอบัวใหญ่และคณะ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ณ ห้องพักผู้พิพากษาชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา