ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การตอนรับอัยการจังหวัดบัวใหญ่และคณะ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่  ให้การตอนรับอัยการจังหวัดบัวใหญ่และคณะ
        เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ให้การต้อนรับนายปรีชากูล  คูณทรัพย์ อัยการจังหวัดบัวใหญ่ และคณะ เข้าพบ แสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ณ ห้องพักผู้พิพากษาชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่  อ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา