ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้ารายงานตัว ต่ออธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๓ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้ารายงานตัว ต่ออธิบดี ผู้พิพากษาภาค ๓ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่
         เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ นายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ ให้การต้อนรับ    นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ และคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ เนื่องในโอกาสเข้ารายงานตัวและรับนโยบาย ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา