ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่

ต้อนรับผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่
เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐ นายอรรคพล เปรมวิไลศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบัวใหญ่ ข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมกันต้อนรับ นายธนโชติ แย้มยิ่งยง ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลจังหวัดบัวใหญ่ และคณะผู้พิพากษาที่ย้ายมารับตำแหน่งใหม่ ณ หน้าอาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา