ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่กราบสักการะท้าวสุรนารี

ศาลจังหวัดบัวใหญ่กราบสักการะท้าวสุรนารี
        เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบัวใหญ่ นายคงสิทธิ์  รักขิตกูล  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ และนายสุรธาน  ถิ่นโคกสูง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ กราบสักการะท้าวสุรนารี เนื่องในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา