ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดงานเลี้ยงส่ง และอำลาตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดงานเลี้ยงส่ง และอำลาตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลและคณะ
        เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดงานเลี้ยงส่งและอำลาตำแหน่ง นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ นายณัฐวุฒิ  มังกรกิ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบัวใหญ่ นายคงสิทธิ์  รักขิตกูล  ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ และนายสุรธาน  ถิ่นโคกสูง ผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น ณ สนามหญ้าหลังอาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา