ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เยี่ยมชมและศึกษาดูงาน  บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด
           เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ คณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ได้เดินทาง ไปเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ตามโครงการศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาบริหารจัดการระบบการทำงานขององค์กร ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ณ บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด ต.ท่าพระ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น