ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ผู้บัญชาการ พร้อมด้วยข้าราชการเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่

ผู้บัญชาการ พร้อมด้วยข้าราชการเรือนจำอำเภอบัวใหญ่ เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่
               เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๐ นายนิพันธ์ จำเนียรพันธุ์ ผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอบัวใหญ่และคณะ เข้าอวยพรและมอบของที่ระลึก แด่นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่  ในโอกาสที่ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอื่น ณ ห้องทำงานผู้พิพากษาหัวหน้าศาล อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา