ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐
           เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ และนางรัชดาวรรณ  โกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารศาลยุติธรรมประจำภาค ๓ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ สรุปการนำเสนอผลงานประกอบศาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๙ ณ โรงแรมบาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา