ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการอบรม หลักสูตร ?ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและงานพัสดุ? ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference)

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดโครงการอบรม หลักสูตร  ?ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและงานพัสดุ? ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (Web Conference)
      เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐  ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและงานพัสดุ” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์นี้จาก นางทิพาพร  สายทองคำ  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา