ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้ารับการตรวจ คัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้ารับการตรวจ คัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายสืบพงษ์  ศรีพงษ์กุล ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ประจำสำนักประธานศาลฎีกา  และคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศาลยุติธรรม ได้เดินทางเข้าตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมเพื่อคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ประจำปี งบประมาณ ๒๕๕๙ โดยมีนายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับ ณ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา