ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับบุคลากร จากศาลจังหวัดนางรองเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับบุคลากร  จากศาลจังหวัดนางรองเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับนายอาทิตย์ สาตรวาหา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนางรอง คณะกรรมการบริหารงานไกล่เกลี่ย คณะผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดนางรอง และคณะเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดนางรอง ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานศาลจังหวัดบัวใหญ่ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา