ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมพิธีเปิดงานบัวไหมบัวใหญ่ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๐

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมพิธีเปิดงานบัวไหมบัวใหญ่  ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๐
            เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๘.๐๐ น. นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่  ได้นำข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบัวไหมบัวใหญ่ ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ บริเวณหน้าสระใหญ่ ถ.นิเวศรัตน์ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา