ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมพิธี บวงสรวงทิพย์วิญญาณท้าวสุรนารี

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมพิธี  บวงสรวงทิพย์วิญญาณท้าวสุรนารี
     เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๖.๓๐ น. นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่  ได้นำข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงทิพย์วิญญาญท้าวสุรนารี ณ บริเวณอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา