ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอล ลูกหนังลูกหลานบัวใหญ่ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 2/2560

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอล  ลูกหนังลูกหลานบัวใหญ่ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 2/2560
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดการแข่งขันฟุตซอล “ ลูกหนังลูกหลานบัวใหญ่ ห่างไกลยาเสพติด” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เนื่องในงานฉลองชัยท้าวสุรนารี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ สนาม กีฬาโรงเรียนเทศบาล ๒ (สหกรณ์สมทบ) ตำบลบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา