ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางกฎหมาย

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางกฎหมาย
เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ได้เข้าร่วมกับหน่วยบริการอำเภอเคลื่อนที่  เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและการติดต่อราชการ ณ วัดบ้านหนองยาว ต.หนองบัวสะอาด อ.บัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา