ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการเพิ่ม ศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการเพิ่ม ศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม
     เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่  ได้นำคณะผู้พิพากษา ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดบัวใหญ่  เปิดอบรมสัมมนาโครงการ “เพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม หลักสูตร “การทำงานเป็นทีมเพื่อการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและความรู้ด้านภาษาท้องถิ่นที่จำเป็นเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน” ณ บ้านไม้ชายเลน  รีสอร์ท ต.คลองโคน อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม