ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมกับสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนายามเช้า
         เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๐  นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมกับ นายสันติ สุขเสถียรวงศ์ อัยการจังหวัดบัวใหญ่ จัดกิจกรรมเสวนายามเช้า  เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของส่วนราชการ ภาคเอกชน  และทราบปัญหาข้อขัดข้องในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร  ณ บริเวณศาลจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา