ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๔๕ น. นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้นำคณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอม ข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดบัวใหญ่ กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิกุลและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐) ณ บริเวณห้องโถงอาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา