ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาเยาวชน ประชาชน บัวใหญ่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐ และเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน  กีฬาเยาวชน  ประชาชน บัวใหญ่เกมส์  ครั้งที่  ๓๑  ประจำปี  ๒๕๖๐ และเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ประชาชน บัวใหญ่เกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๖๐ กำหนดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๙-๑๗ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สนามกีฬาชั่วคราว ลานอเนกประสงค์หน้าสระใหญ่ และเยี่ยมชมนิทรรศการต่างๆ