ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า
เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมสนทนายามเช้า เพื่อพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของส่วนราชการ ภาคเอกชน และทราบปัญหาข้อขัดข้องในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการและได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ณ บ้านพักนายอำเภอบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา