ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่มอบกระเช้าแด่ผู้ประนีประนอมประจำศาล

ศาลจังหวัดบัวใหญ่มอบกระเช้าแด่ผู้ประนีประนอมประจำศาล
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เดินทางไปมอบกระเช้าปีใหม่แด่นายอรุณ อัครปรีดี ผู้ประนีประนอมประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ ณ บ้านพัก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา