ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

พนักงานธนาคารออมสิน สาขาบัวใหญ่เข้าขอพรปีใหม่

พนักงานธนาคารออมสิน สาขาบัวใหญ่เข้าขอพรปีใหม่
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๐ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับ พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์สาขาบัวใหญ่และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมและขอพรเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา