ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ข้าราชการมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่

ข้าราชการมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่
เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางขวัญเดือน พรมสวาท เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการนำคณะข้าราชการ มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่และขอพร นางรัชดาวรรณ โกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัด บัวใหญ่ ในโอกาสขึ้นปีใหม่ ณ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา