ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงดวงทิพย์วิญญาณ ท้าวสุรนารีและร่วมพิธีเปิดงานบัวไหมบัวใหญ่ ครั้งที่ 25

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีบวงสรวงดวงทิพย์วิญญาณ ท้าวสุรนารีและร่วมพิธีเปิดงานบัวไหมบัวใหญ่ ครั้งที่ 25
ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดประชุมประสานความร่วมมือโครงการผัดฟ้อง ฝากขังผ่านจอภาพ             เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 13.00 นาฬิกา นางสาวสุนทรี  อัจฉริยพฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานจัดประชุมประสานความร่วมมือแก้ไขข้อขัดข้องในโครงการผัดฟ้อง  ฝากขังผ่านจอภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ โดยมีหน่วยงานเข้าร่วมประชุม  สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ สถานีตำรวจภูธรที่อยู่ในเขตอำนาจศาลจังหวัดบัวใหญ่ 10 สถานี