ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดประชุมประสาน ความร่วมมือโครงการผัดฟ้อง ฝากขังผ่านจอภาพ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดประชุมประสาน ความร่วมมือโครงการผัดฟ้อง ฝากขังผ่านจอภาพ
ศาลจังหวัดบัวใหญ่ซ้อมแผนดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟและซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น          เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 – 16.30 นาฬิกา นางสาวสุนทรี  อัจฉริยพฤกษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา คณะเจ้าหน้าที่ ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เจ้าหน้าที่ตำรวจศาล เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และพนักงานทำความสะอาด เข้าร่วมฝึกอบรม ซ้อมแผนดับเพลิง ซ้อมอพยพหนีไฟและซ้อมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่