ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าอวยพรปีใหม่อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓
      เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่  ได้นำข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าอวยพรแด่ นายณฤทธิ์  บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ เนื่องในวารดิถี ขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช  ๒๕๕๙ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓  จังหวัดนครราชสีมา