ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการ Big Cleaning Day

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการ Big Cleaning Day
       เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙  นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Day โดยทำความสะอาด และทาสีฟุตบาท เครื่องหมายจราจร ณ บริเวณศาลจังหวัดบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา