ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ได้มอบเงินให้เจ้าหน้าที่

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ได้มอบเงินให้เจ้าหน้าที่
เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้มอบเงิน ให้แก่นางสาวนิตยา จันทะหะ เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดบัวใหญ่ เนื่องจากสอบบรรจุรับราชการ ได้ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน และต้องย้ายไปดำรงตำแหน่งที่ศาลอาญาทุจริต