ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ
เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษเนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นครองราชย์สืบราชสันตติวงศ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดนครราชสีมา ชั้น ๔ อาคารศาลจังหวัดนครราชสีมา อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา