ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

โครงการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ            ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยความขัดแย้งภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางระบบจอภาพ ระยะเวลาดำเนินโครงการ ในวันที่ ๒๕ , ๒๙ กุมภาพันธ์ 2559 และวันที่ ๑ , ๒ , ๗ , ๙ มีนาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 12.00 – 13.00 นาฬิกา รวมเวลาการอบรม  ๖ ชั่วโมง โดยมี นายพิเชษฐ์  คงศิลา  ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรผู้บรรยาย