ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ฯ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและงานพัสดุ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ฯ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและงานพัสดุ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ นางรัชดาวรรณ โกสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ฯ หลักสูตร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณและงานพัสดุ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณและงานพัสดุ โดยมี นางทิพาพร สายทองคำ ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา