ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบรรพชา สามเณร ๙๐ รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการบรรพชา สามเณร ๙๐ รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้นำข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมโครงการบรรพชาสามเณร ๙๐ รูป เพื่อน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ อาคารหอประชุม ๕๙ ปี โรงเรียนบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา