ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ  ขยับกายสบายชีวี  ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค
เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานเปิดโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ขยับกายสบายชีวี ด้วยวิธีเต้นแอโรบิค เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ลดภาวการณ์เจ็บป่วยจากโรคต่างๆ ณ บริเวณหน้าอาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา