ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ในโครงการ ทุนส่งเสริมการศึกษา สร้างคนดีให้สังคม ครั้งที่ ๑๐ ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมวิภาส  จันทร์เพ็ญ พร้อมพันธุ์ โรงเรียนวานิชวิทยา อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา