ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางกฎหมาย

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ทางกฎหมาย
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โดยได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องการเปิดศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ การพิจาณาคดี และให้ความรู้ในเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราว ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านเหลื่อม อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา