ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญ พระราชกุศลปัญญาสมวาร ๕๐ วัน
เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้นำคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร ( ๕๐ วัน ) ดังนี้       ช่วงเช้าเวลา ๐๖.๐๐ น. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ลานอเนกประสงค์ฯ หน้าสระใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา             เวลา ๐๘.๐๐ น. นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้นำคณะผู้พิพากษาและข้าราชการและลูกจ้างศาลจังหวัดบัวใหญ่ จุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยสักการะ กล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิกุลและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณห้องโถงอาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เวลา        ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้นำข้าราชการศาล จังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา