ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักฯ


ประกาศศาลจังหวัดบัวใหญ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 1 หลัง บ้านพักผู้พิพากษา 5 หลัง บ้านพักผู้อำนวยการ 1 หลัง และเรือนแถวข้าราชการ 10 หน่วย


เอกสารแนบ