ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และ คณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และ คณะตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ
เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษา และข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ ให้การต้อนรับ นายณฤทธิ์ บุญปริอาทร อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๓ และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลจังหวัด บัวใหญ่และคัดเลือกศาลยุติธรรมดีเด่น ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ ประจำปีงบ ประมาณ ๒๕๕๙