ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๓๐ วัน

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ครบรอบ ๓๐ วัน
         เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ช่วงเช้าเวลา ๐๖.๐๐ น. นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่  ได้นำคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่  ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ ลานอเนกประสงค์ฯ หน้าสระใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา            เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้นำคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา