ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอประทาย

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมประชุมประจำเดือน  กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอประทาย
เมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่  ได้เข้าร่วมประชุมประจำเดือน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอประทายและได้บรรยายความรู้กฎหมายทั่วไปและการเปิดทำการศาลอาญาทุจริต ณ หอประชุมเอนกประสงค์ ที่ว่าการอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา