ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร (๑๕ วัน) อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร  (๑๕ วัน) อุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา  นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่  ได้นำคณะผู้พิพากษา คณะผู้ประนีประนอม ข้าราชการ และลูกจ้าง ศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช  เนื่องในโอกาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลปัณรสมวาร ( ๑๕ วัน ) ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา