ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมวางพวงมาลา วันปิยมหาราช
         เมื่อวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ พร้อมด้วย คณะข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕  ที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา