ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เป็นประธานพิธีสวด พระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ศาลจังหวัดบัวใหญ่เป็นประธานพิธีสวด พระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
      เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นายกิตติพันธุ์ เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้เป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชพร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาศาลจังหวัดบัวใหญ่ คณะเจ้าหน้าที่สำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ ณ ศาลาวัดประชานิมิตร อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา