ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช
            เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่  ได้นำคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลจังหวัดบัวใหญ่ จัดพิธีน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา