ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมงานวันตำรวจ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ร่วมงานวันตำรวจ
    เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ ได้มอบหมายให้ นายอรรคพล  เปรมวิไลศักดิ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดบัวใหญ่ พร้อมด้วย คณะข้าราชการสำนักงานประจำศาลจังหวัดบัวใหญ่ได้ร่วมงานวันตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ สถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ ตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา