ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการ             เมื่อวันที่ 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2559 ศาลจังหวัดบัวใหญ่จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดบัวใหญ่  โดยจัดอบรมหลักสูตรคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการพัฒนาบุคลากร และหลักสูตรภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร ณ อุ่นรักริมโขงรีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย