ศาลจังหวัดบัวใหญ่


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดบัวใหญ่ Buayai Provincial Court - Thailand โทร. 0 4446 1631 , 0 4446 2013 โทรสาร 0 4446 2105 E -mai: byic@coj.go.th

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมกับ ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา ภาค ๓ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบรมราชินีนาถ

ศาลจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมกับ ธนาคารออมสินเขตนครราชสีมา ภาค ๓ จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบรมราชินีนาถ
        เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ นายกิตติพันธุ์  เกียรติสุนทร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ เป็นประธานเปิด โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ ๗๐ ปี และเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบรมราชินีนาถ ซึ่งเป็นการไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องคดี โดยมีธนาคารออมสินเป็นฝ่ายเจ้าหนี้ ณ อาคารศาลจังหวัดบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา